Husepp Consulting AS
VÅR ERFARING -DIN TRYGGHET


  •  Vi er et konsulentfirma som innehar lang erfaring fra bygge - og anleggsnæringen, både som utførende og rådgivende innen fagene HMS- og kvalitetsledelse, samt prosjekt- og byggeledelse. 

  • Vi arbeider alltid for å tilby lønnsomme og sikre løsninger av høy kvalitet tilpasset den enkelte kundens behov, både for små, mellomstore og større private og offentlige aktører. 

  • Vi utarbeider skreddersydde løsninger for dokumentasjon innen HMS og kvalitetssikring. I tillegg utfører vi systemrevisjoner. 

  • Vår lange erfaring og høye kompetanse gjør at vi utfører oppgavene effektivt og lønnsomt. Vi legger vekt på god dialog med oppdragsgiver og andre parter vi skal forholde oss til.